Human Rights Service og REVA | 16/4/2017

Påskeaften la Human Rights Service ut teksten Vi og Voldemort av Nina Hjerpset-Østlie på sine nettsider. Ingressen, som setter tonen for teksten, er følgende:

Det har vært en påske i terrorens tegn, og man skulle ønske at det fantes noen forløsende ord. Men etter så mange angrep på kort tid fra en fiende våre politiske ledere nekter å erkjenne – og ikke engang våger å nevne ved sitt rette navn – finnes der ikke lenger noen. For mens den innvandringsliberale politiske ledelsens hykleri og medienes føleri antar religiøse former, dreper europeisk asylpolitikk stadig flere og gjør enda flere utrygge i egen hverdag. Aktivismen fra politiske pressgrupper, som i pressen konsekvent fremstilles som uavhengige «hjelpeorganisasjoner», er blitt et demokratisk problem, med store negative følger for samfunnet som helhet.

Jeg skal ikke gå inn i alt i teksten, men jeg synes for eksempel ikke at politiske ledere nekter å erkjenne eller nevne ved navn at mange av den senere tids terrorangrep har skjedd av radikaliserte islamister. Jeg synes heller ikke at man bør bruke begrep som NGO-sekt uansett hvilken type NGO-er man snakker om.*

Et av punktene i Hjerpset-Østlies kritikk handler om myndigheter som lar seg utpresse av statsfinansierte NGO-er med en politisk agenda. Disse NGO-ene har blitt så sterke at de «er blitt et av Europas største demokratiske problem«, som det bør gjøres noe med.

Det konkrete eksempelet hun bruker, er REVA. REVA er en forkortelse for Rättssäkert och effektivt verkställingsarbete (rettssikkert og effektivt iverksettingsarbeid), og var et prosjekt som gikk fra 2009 til 2014 der det svenske politiet, kriminalomsorgen (Kriminalvården) og utlendingsmyndighetene (Migrationsverket) samarbeidet om å forbedre arbeidet med å uttransportere utviste utlendinger.

Innholdet i REVA-prosjektet var bredt: Fra bedre samarbeid med utenlandske myndigheter og ambassader til investeringer i nybygde utlendingsinternater i Sverige til bedre arbeidsmetoder. Det som skapte debatt rundt årsskiftet 2012/2013, var arbeidsmetodene rundt politiets indre grensekontroller. I grunnen er de indre grensekontrollene noe som kom med Schengen-samarbeidet og ikke noe som var en del av REVA-prosjektet.

Den mest fremtredende kritikken mot de indre grensekontrollene handlet om anklager om raseprofilering (blant annet Stockholmspolitiets kontroller på t-banen) og at politiet stanset mennesker for nærmest bagatellmessige forseelser for å avkreve dem gyldig oppholdstillatelse. En annen anklage var at politiet stormet vigselsseremonier for å kontrollere og eventuelt pågripe mennesker uten lovlig opphold i Sverige. Regelverket rundt indre utlendingskontroller gir ikke detaljerte anvisninger på hvilke metoder som er tillatte og ikke, men politiet avviste anklagene om raseprofilering og ha brukt urimelige kontrollmetoder.

Hjerpset-Østlie skriver:

I Sverige satt man igang REVA, som var et forsøk på å finne og utransportere avviste asylsøkere/ulovlige innvandrere. Så skjedde det samme som skjer og har skjedd i de fleste Vest-Europeiske land: NGOer skrek seg hese om rasisme, islamofobi og raseprofilering. Media slang seg på og dermed bakket myndighetene raskt ut.

At media utførlig dekket kritikken av REVA, er utvilsomt. Dette frustrerte også politiet, som flere polititjenestemenn fortalte Sveriges Radios undersøkende program Kaliber ett år etter. Mange opplevde kritikken og sammenblandingen av REVA og de indre grensekontrollene som urettferdig.

Problemet med det Hjerpset-Østlie skriver, er at myndighetene ikke «bakket raskt ut». Prosjektet skulle avsluttes i 2014, og selv om kritikken var til dels massiv vinteren 2013 førte det ikke til at noe som helst ble avsluttet før tiden. Ettersom politiet og andre myndigheter var kjente med at de indre grensekontrollene skjedde uavhengig av selve REVA-prosjektet, var det ikke grunnlag for å legge ned selve prosjektet bare fordi det operative politiets metoder kom under press. Den isolert mest kritiserte politimetoden, kontrollene i t-banen, ble derimot avsluttet.

I stedet hadde prosjektet som mål å føre til endrede arbeidsmetoder internt hos politi, kriminalomsorg og utlendingsmyndigheter, noe det gjorde. Migrationsverkets prosjektleder kan blant annet fortelle at prosjektet har ført til en nasjonal standard for samarbeid på tvers av ansvarlige etater, mer teambasert arbeid og at et transittinternat er bygd i Märsta ikke langt fra Stockholms storlufthavn Arlanda.

Påstanden om at REVA ble lagt ned på grunn av politisk press, kommer ikke ut av tomme lufta. I kjølvannet av terrorangrepet i Sverige har flere politikere poengtert at den antatte gjerningsmannen manglet lovlig opphold. Forfatter og samfunnsdebattant Katerina Janouch tok feste på dette og skrev en tekst hos Nyheter Idag hvor hun har navngitt en rekke personer «som arbeidet for å stanse politiets verktøy Reva – Verktøyet som kunne stanset terroristen Rakhmat Akilov«. Paulina Neuding, som til vanlig skriver i Svenska Dagbladet og Göteborgs-Posten, skrev skjærtorsdag en tekst hos The Spectator hvor hun tok opp REVA som eksempel på at mangel på politisk støtte har påvirket arbeidet med uttransportering av mennesker uten lovlig opphold (men ikke, for ordens skyld, anklaget noen for å ha stanset REVA).

Men like fullt: Det var aldri meningen at REVA skulle fortsette som selvstendig prosjekt etter 2014. Ingen la ned prosjektet etter politisk press. Denne informasjonen ligger ikke bortgjemt eller vanskelig tilgjengelig. Dette står på Migrationsverkets egne nettsider. Det står til og med på den svenske Wikipedia-siden om REVA.

Noe annet som kom frem i artikkelen var en variant på «hvis du ikke har noe å skjule»:

Og hvorfor skulle skikkelige, arbeidssomme og integrerte ikke-vestlige asylinnvandrere fra lovløse, feilslåtte stater føle seg diskriminert, stigmatisert og undertrykket av at myndighetene opprettholder lov og orden i deres nye hjemland hvor de har funnet et godt liv?

I avsnittene det gjelder blandes «tiltak mot islamister» sammen med prosjekter som REVA og politiets metoder for uttransportering. Det er forskjell på rettede tiltak mot islamister og grensekontroller som har til hensikt å identifisere personer uten lovlig opphold uansett ideologisk bakgrunn.

Kritikken mot REVA handlet jo (blant annet) om personer med tilsynelatende utenlandsk utseende som blir stoppet og avkrevd ID-papirer, kan oppleve det som at politiet mistenker dem for å være i landet ulovlig bare fordi de ser utenlandske ut. Den typen kritikk kan ikke avfeies med at hvis du er skikkelig, arbeidssom og integrert trenger du ikke å føle deg stigmatisert. Tvert imot, en arbeidssom og integrert person som blir stanset på gaten tilsynelatende uten grunn kan føle seg enda mer stigmatisert fordi man aldri vil kunne «integrere» sitt utseende. Diskusjonen om raseprofilering og om uskyldige blir stanset av politiet kun på grunn av sitt utseende er heller ikke ny. Men den kan ikke avfeies med den typen retoriske grep.

Hjerpset-Østlie må gjerne argumentere for at NGO-er har for stor makt i samfunnsdebatten, men REVA er ikke et godt eksempel på at myndighetene bøyer seg for presset fra utenforstående aktører. Dessuten går hun i samme felle som utlendingskontrollenes motstandere og blander sammen epler og pærer.

I tillegg hopper hun galant over den politiske revolusjon som har skjedd i svensk politikk siden høsten 2015 og som gjør at det er allment akseptert å fremme standpunkter som før 2015 ville vært utenkelige. Miljöpartiet ville i 2013 stanse REVA. Som koalisjonspartner i regjeringen foreslår Miljöpartiet nå fotlenke på alle som har fått avslag på sine asylsøknader. Bare for å ta et eksempel.

Man kunne forventet mer av HRS når det kom til å undersøke grunnleggende informasjon som et Google-søk avslører.

Lenkeliste
Vi og Voldemort, Nina Hjerpset-Østlie hos Human Rights Service, 15. april 2017
Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete
, Wikipedia (svensk)
Historien om Reva, Sveriges Radio (Kaliber i P1), 23. mars 2014
Bättre samverkan vid återvändande, Migrationsverket
Slutrapport, R15-2009, REVA-rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete del 3, rapport fra Migrationsverket til EUs flyktningefond (66 sider)
Janouch kräver ansvar från de som stoppade Reva: ”Allt vi gör får konsekvenser”, Katerina Janouch på Nyheter Idag, 8. april 2017
Sweden is divided in the wake of the Stockholm attack, Paulina Neuding på The Spectator, 13. april 2017

* Hele setningen begrepet brukes i, er følgende:

En annen ting som heller ikke er til å holde ut, er de (pardon my french:) fordømte godhetsposørene som er alle steder før blodet er spylt vekk fra gatene. Og de akk, så sjokkerte politikere, samfunnstopper og humanistiske ledere for NGO-sekter som maner til kjærlighet og inkludering.

Reklamer

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

2 responses to “Human Rights Service og REVA | 16/4/2017

  1. Reblogged this on Langust og korsnebb and commented:
    te

  2. Tilbaketråkk: Reblogget: Human Rights Service og REVA | Langust og korsnebb

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s