Slipper 19 av 20 unna?

En gang hver fjerde måned sender NAV ut statistikk over antall mulige svindelsaker som NAV anmelder til politiet, og hva summen av NAV-støtten i de aktuelle sakene er. Regelmessig skaper det overskrifter. Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum skrev en ledertekst om dette på sin Nettavisen-blogg, med utgangspunktet at det NAV anmelder for, bare er en brøkdel av det som nordmenn totalt lurer NAV på. Brøkdelen består ifølge Stavrum av 1/20-del av 8 milliarder, altså 400 millioner kroner.

Å gjøre anslag over hvor stor del av utbetalingene fra NAV der søker bevisst oppgir uriktig informasjon (straffbart som bedrageri eller grovt bedrageri) er en vanskelig sak, ettersom det er vanskelig å finne en metode som gir et nogenlunde riktig resultat. Proba Samfunnsanalyse gjorde to analyser på temaet, en i 2011 om sykepenger og en i 2013 om fem ulike NAV-ytelser – og det er denne som er grunnlag for summen 8 milliarder. 2011-analysen anslo at ca. 2 milliarder kroner uriktig gikk ut i sykepenger, mens summen av anslaget for de fem ytelsene i 2013 var ca. 6 milliarder kroner.

Samtidig er Probas rapporter, særlig 2011-rapporten om sykepenger, tydelig på at tallene er veldig usikre. Probas metode besto i at ekspertpaneler (et i 2011 og fem i 2013) med personer ble bedt om å gjøre anslag på hvor stor andel i prosent som de ville si var feilaktig utbetalt som følge av svindel. Ekspertpanelene besto hver av åtte eller ni personer. I 2011-rapporten skrev Proba at det ikke var meningsfullt å gi et “aggregert punktanslag” fordi tallene var så usikre, men fant at det var 50 prosent sannsynlig at «graden av svindel» var mer enn 6 prosent av utbetalingene. 2013-rapporten ga mer nøyaktige svar, men fremdeles var det “betydelig usikkerhet knyttet til anslagene” ifølge Proba.

Stavrum siterer selv Sverre Lindal, direktør for NAV Kontroll: “Proba Samfunnsanalyse anslo for noen år tilbake mørketall opptil åtte milliarder kroner. Så, ja, det er en liten del vi avdekker og anmelder, sier direktør Sverre Lindal for NAV Kontroll til Dagens Næringsliv.” Lindal sa for øvrig også at Det er vanskelig å si sikkert, men sikkert vet vi at det er mørketall”, uten at det kom med på bloggen.

Anmeldelser er et bilde på hvor gode NAV er på å avdekke feilaktige utbetalinger. Det er likevel ikke det eneste. NAV har hjemmel til å kreve tilbakebetaling fra mottakere som «har forårsaket utbetalingen ved forsettlig eller uaktsomt å gi feilaktige eller mangelfulle opplysninger» (folketrygdloven § 22-15 første ledd), uten at det nødvendigvis må ligge en anmeldelse eller en rettskraftig dom i bunnen. Så sent som i august skrev Raumnes om en sak der lederen i NAV Nes fortalte om en sak der det ble “forlik” gjennom tilbakebetaling uten anmeldelse. I praksis kan arbeidet til NAV Forvaltning og NAV Kontroll resultere i at NAV totalt krever tilbake mer enn det som gjelder i anmeldelsessakene, og at flere mulige trygdesvindlere avdekkes.

For å vende tilbake til blogginnlegget: Bruken av tall og brøker om hverandre er til dels forvirrende. Stavrum bruker følgende tall i innlegget: 8 milliarder, 400 millioner, under 400 millioner, under en av tyve, 1/20, 19/20, under en tyvendedel, en liten brøkdel, under en tusendel.

Det står gjennomgående at det er «400 millioner kroner» og «under 400 millioner kroner» som NAV avdekker årlig. Hvis en isolert ser på anmeldelsesstatistikken (uten øvrige krav om tilbakebetaling) er ikke tallet 400 millioner kroner. I hele 2015 ble det anmeldt saker som til sammen når 302 millioner kroner, og året før 271 millioner kroner. Hvor Stavrum henter 400 millioner fra, vites ikke. NAV har i alle fall ikke offisiell statistikk tilgjengelig på Internett som kommer i nærheten av 400 millioner.

Den tilhørende brøken (1/20) blir da også feil – og 300/8000 blir 1/27, ikke 1/20. Forvirringen blir enda større når både “en av tyve” og “under en av tyve” figurerer i samme tekst. Enten er det det ene, eller det andre – ikke både óg. En kan også spørre seg om det er treffende å sammenligne et nogenlunde eksakt funn (fra anmeldelsesstatistikken) med et anslag det er knyttet betydelig usikkerhet til – og lage en brøk av det.

I tillegg blandes epler og pærer: Nettavisens overskrift på innlegget på forsiden var “Nav: 19 av 20 slipper unna”. Hvis man skal bruke denne brøken, handler den bare om beløp – hvor mye som det anslås at NAV-brukere svindler, og hvor mye som NAV selv avdekker. Flere steder i innlegget blandes dette sammen med hvor mange som er trygdesvindlere og blir tatt/slipper unna. Det er to forskjellige ting. Opprinnelig skrev også Stavrum at NAV “bare avslører under en tusendedel av mørketallene som etaten selv tror på“ (min utheving). Etter å ha spurt Nettavisen om hvor dette tallet kom fra, fikk jeg ikke svar – men brøken ble endret til “under en tyvendedel”.

I et system der trygden bygger på tillit vil det alltid skje at personer i større eller mindre grad lurer staten på trygd. Det er nok ingen vill gjetning at den svindelen som avdekkes av NAV, bare er en ganske liten del av det som man kan tenke seg at det svindles for. Det erkjenner også NAV Kontroll. Stavrums regnestykke er tankevekkende, men bruken av tall og regnestykker var i sum litt vel forvirrende mer enn oppklarende.

Så er det verdt å påpeke, helt på slutten, at NAVs samlede utbetalinger til de fem ytelsene de målte i 2013 var 121 milliarder i 2011, og for sykepenger 34 milliarder i 2010. Går man etter tallet åtte milliarder, er det mye penger – men sett i perspektiv på hvor mye som utbetales fra NAV til stønadsmottakere er det en liten del. “En liten brøkdel”, for å bruke Stavrums ord. Det bør man også ha i mente.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s