«Nedslående om asylsøkeres adferd i Tyskland»

«Nedslående om asylsøkeres adferd i Tyskland«, skrev Hege Storhaug hos Human Rights Service. Det vil si, det meste av teksten om asylsøkernes adferd er hentet fra en artikkel skrevet av Soeren Kern på amerikanske Gatestone Institute (en nettside som bl.a. denne uken har trykket en tekst der alle flyktninger som i dag flykter til Europa anklages for å være en del av en plan for en muslimsk «invasjon» og infiltrasjon av Europa).

«De sultestreiker, krever mer penger, bedre komfort, mat som de kjenner fra egne hjemland, egne hjem, de okkuperer bygninger, og så videre. Endog kommer det trusler om å sette seg selv i flammer eller å hoppe i døden fra hustak om ikke myndighetene innfrir kravene. Det hele fremstår som uvirkelig. For det er kanskje ikke slik vi tenker folk vil oppføre seg når de endelig har klart å flykte fra ufrihet til frihet?»

Teksten fra Kern er ordrett kopiert inn på HRS’ nettsider, og skal vise på eksempler fra «ungrateful and impatient guests» som asylsøkere er. Etter å ha sjekket den første kilden til Kerns påstander kunne jeg ikke unngå å grave videre. La oss se på disse eksemplene på ugjestmilde flyktninger.

Det Storhaug beskriver som «trusler om å sette seg selv i flammer eller hoppe i døden fra hustak» er en enkelthendelse som fant sted for 1,5 år siden (uten at dette nevnes), som ikke handler om penger eller mat, men et ønske om ny behandling av asylsøknadene. Eksemplene fra Berlin-Kreuzberg og fra TV-tårnet er hentet fra sommeren 2014, før den akutte situasjonen vi ser nå. Det samme er sultestreiken Kern trekker opp fra München, den er ett år gammel og streiken er for lengst avsluttet. Hvordan dette rimer med beskrivelsen om at asylsøkere «increasingly» gjør bruk av demonstrasjoner er litt vanskeligere å gripe fatt i.

Både i Dortmund og Hamburg ga myndighetene flyktningene rett i at forholdene ikke var tilstrekkelige (historien fra Dortmund er ni måneder gammel). Sjefen for bydelsadministrasjonen i Hamburg-Bergedorf uttalte til media at lagerlokalet flyktningene skulle bosettes i, ikke var rengjort, og det manglet senger og skillevegger. Akkurat her var kanskje ikke protestene og kravene på bedre komfort helt uforholdsmessige? Manglene ble rettet, og flyktningene flyttet inn i lagerhallen noen dager senere.

«De krever mer penger», skriver Storhaug. Det er faktisk bare ett av eksemplene som dreier seg om penger, og det er de 20 asylsøkerne i Berlin som saksøkte delstatsmyndighetene for helse- og sosialsaker (Lageso). På den annen side gjaldt saken at flyktningene måtte vente i ukesvis utenfor registreringssentralen i Moabit – og at de først kunne få økonomisk bistand når de var blitt registrert (i mellomtiden måtte de sove improvisert på asfalten fordi de heller ikke hadde rett til bistand mht innkvartering).

Asylsøkerne i Walldorf (det var bare åtte av totalt 200) krevde «bedre innkvartering med mer privatliv», ifølge avisen Kern og HRS linker til. En del av kritikken var mot langsom saksbehandling (som går igjen hos flere av de som har kommet med kritikk). Flere av sultestreikene Kern og HRS henviser til, sier andre medier at ikke fant sted. Lederen for asylmottaket i Zweibrücken avviste at det hadde funnet sted en sultestreik, og i Wetzlar ble den truede streiken avlyst da den regionale administrasjonen møtte opp for å informere asylsøkerne (noe også frivillige organisasjoner kritiserte administrasjonen for å ha vært for dårlige på). Det ble aldri streik i Birkenfeld, trusselen om streik i Gelsenkirchen er det ikke skrevet noe om etter det opprinnelige oppslaget, i Böhlen gikk én (!) person i streik, i Walheim varte den i noen timer og i Wittenberg i én dag. Protestene i Hannover har en forhistorie som ikke er koblet til den akutte situasjonen, og i Zweibrücken sa asylsøkerne som ble intervjuet at de bare var ute etter å få muligheten til å arbeide eller ta utdanning, og var fornøyde med å ha fått tak over hodet og mat. Veldig kresent.

Noen eksempler er direkte merkelige. De som sultestreiket i Nürnberg gjorde det for å sette lys på at de hadde bodd seks år i Tyskland, formelt var utvist men likevel ikke kunne utvises, og ikke hadde rett til å arbeide. Også det en livssituasjon som det er «nedslående» at et menneske ikke kan akseptere, tydeligvis. I Osnabrück handlet det ikke om penger eller komfort, men misnøye over at det hadde tatt 1,5 år å behandle en persons asylsøknad. Forvaltningsdomstolen i Osnabrück var også åpenbart enig i at den saksbehandlingstiden var for lang. Historien fra Lübeck har ingenting med asylsøkernes egen atferd å gjøre (og den aktuelle sinte kvinnen hadde ikke vært med på det informasjonsmøtet skolen hadde avholdt for foreldre, siden hun ikke hadde egne barn på skolen). Dersom det er kritikkverdig at skolebarn bruker én skoledag (her: fem klokketimer) på å hjelpe til med flyktningedugnaden (som kvinnen kaller «SLAVERI») burde en sporenstreks forby f.eks. Operasjon Dagsverk i Norge.

Helt til sist i HRS og Kerns tekst fremstiller han direktøren for handelskammeret i München og Oberbayern som at flyktninger mener lærlingeutdanning «is beneath them«, og Kern siterer ham på at «Many have the expectation of quickly earning a lot of money in Germany.» Det Lothar Semper egentlig sier, er: «Mange har en forestilling om å kunne tjene penger i Tyskland raskt, og så sende pengene tilbake til hjemlandet» [min utheving]. Et ikke helt ukjent fenomen, men som kuttes vekk i sitatet. At lærlingeutdanning skulle være for dårlig for flyktninger, er Kerns frie tolkning av at Semper sier at for mange asylsøkere tenker for kortsiktig. Som det riktig påpekes i artikkelen har Tyskland en generell lovbestemt minstelønn for lønnsarbeid, men lærlinger får mindre betalt. «Ofte er selv ufaglært hjelpearbeid i f.eks. Großmarkthalle mer attraktivt, fordi arbeidsgiverne der må betale minstelønn.» Så kan en jo diskutere om dette bygger på bortskjemthet (som HRS’ og Kerns innlegg vinkler) eller det mer trolige: Et ønske om å hjelpe de som ble igjen. (avsnittet er lagt til etter at innlegget ble publisert første gang, etter tips fra Doremus Schafer)

Men: legger man sammen det antall asylsøkere som har vært involvert i aktuelle protester (altså denne høsten) som HRS og Kern publiserer, og sammenligner med antall asylsøkere som kom til Tyskland i august og september (tall for oktober foreligger ikke ennå), er tallet på «ugjestmilde» flyktninger under 0,1 % av alle som kom til Tyskland. Så ugjestmildt at bare 99,9 % av asylsøkerne avstod fra å delta i noen demonstrasjoner. Så nedslående.

(Og ja, det tok ikke så veldig lang tid å faktasjekke om påstandene i teksten stemte eller ikke. Alt du trenger er Internett, tyskkunnskaper og evnen til å sjekke når en artikkel er publisert. Pluss Google.)

For øvrig kan en notere, i motsatt ende av skalaen, at gjerningsmannen bak knivangrepet på Henriette Reker i Köln beskrives av HRS som «en arbeidsledig tysker som opplever å bli tilsidesatt i eget land». Denne personen deltok på minnemarsjer til minne av Rudolf Hess på 1990-tallet og var medlem i den aggressive nynazistiske organisasjonen FAP. Der Spiegel har også beskrevet at mannen skrev fremmedfiendtlige ytringer på sosiale medier i forkant av knivangrepet. Med tanke på hvordan HRS skrev om asylsøkere og kriminalitet i Tyskland («Asylsøkere fører til en bølge med voldskriminalitet i tyske byer») er det interessant at denne gjerningsmannen behandles annerledes enn gjerningspersoner som har søkt asyl.

 

De fleste kilder er artiklene som opprinnelig ble brukt på HRS’ og Gatestone Institutes tekst. Andre relevante kilder fra tysk media er følgende.

Hamburg: «Hungerstreik der Flüchtlinge in Bergedorf ist beendet», Hamburger Abendblatt, 29.09.2015
München: «Camp in München: Flüchtlinge klettern von Bäumen runter«, Der Spiegel, 27.11.2014
Zweibrücken: «Flüchtlinge ziehen in Containerdorf», SWR, 21.10.2015
Wetzlar: «Flüchtlings-Hungerstreik in Wetzlarer Zeltstadt abgewendet», Hessenschau.de, 27.08.2015
Hannover: «Flüchtlinge vor der Staatskanzlei», taz, 07.10.2015
Birkenfeld: «Kein Hungerstreik in der Aufnahmeeinrichtung in Birkenfeld – Registrierung wird vorangetrieben», Land Rheinland-Pfalz, 18.10.2015
Dortmund: «Stadt: «Kritik an Notunterkunft für Flüchtlinge ist berechtigt»», Ruhr Nachrichten, 23.01.2015
Böhlen: «Flüchtling in Böhlen geht in Hungerstreik», Leipziger Internet Zeitung, 12.09.2015
Walheim: «Flüchtlinge in Walheim treten in Hungerstreik», Aachener Zeitung, 14.10.2015
Wittenberg: «Flüchtlinge setzen Hungerstreik aus», Mitteldeutsche Zeitung, 26.10.2015

Reklamer

10 kommentarer

Filed under Uncategorized

10 responses to “«Nedslående om asylsøkeres adferd i Tyskland»

 1. Det er helt utrolig hvor lettvint Hege Storhaug mfl., tydeligvis tar det med bakgrunnssjekken for «egne» meninger ! Her i Tyskland er diskusjonen opphetet , men ikke preget av den type sammenraskede «fakta-referanser» , som minner om hvordan Jehovas vitner klipper og limer friskt med tekst-brokker fra den kristne bibelen, for til enhver tid å ha «belegg» for egne profetier:)

 2. Coby Omvlee

  Bra artikkel Jeg ville gjerne dele det på Facebook, men får beskjed at innholdet ikke er tilgjengelig. Hva kan jeg gjøre? Vennlig hilsen, Coby Omvlee.

 3. Svadainnlegg som bærer preg av å være komponert av en sosialist som ikke når Storhaug til anklene. Sjekk heller slike som Islam-net som dere mener er moderate muslimer. Det må være lov å kjempe mot at denne ideologien får makt i landet. Ellers kan vi hjelpe de som er syke, Eldre, barn og kvinner. Er du Jurist så bør du engasjere deg mere i undertrykking som foregår i Norge.https://www.youtube.com/watch?v=BpX60p8-c3I og dennehttp://www.bt.no/meninger/debatt/Egen-inngang-for-kvinner-3450708.html

  • Interessant at du mener dokumenterte fakta er svada, og at forfatteren som dokumenterer Storhaugs lemfeldige omgang med sannheten «ikke når henne til anklene engang». Det sier ganske mye om deg og din virkelighetsoppfatning.
   For all del – noen foretrekker å hegne om sine fordommer og ikke forholde seg til realitetene. Det er selvfølgelig ditt valg, men å bli vurdert som særlig seriøs eller troverdig kan du ikke forvente.

 4. Iram Salih

  Tusen takk for og viktig innlegg i debatten om innvandring og islam/muslimer! Takk for at du tok deg tid til å undersøke HRS sine påstander! Er selv norsk-pakistaner, muslim, verdensborger, medmenneske….er grundig lei av denne mistenkeliggjøringer mot oss som ikke er såkalt «etnisk norske»…..

 5. Jeg postet en lignende kommentar under Hege Storhaug sitt innlegg på Facebook på lørdag, men den ble faktisk slettet av HRS. Det betyr altså at de fjerner innlegg som de ikke liker.
  Poster den like godt her:
  «Human Rights Service har oversatt og publisert artikkelen «Germany: Asylum Seekers Make Demands» hentet fra the Gatestone Institute, en amerikansk, ultrakonservativ, sionist-ledet «tenketank» som vel er enda mere anti-islamsk og pro-israelsk enn HRS. Selvfølgelig klarer the Gatestone Institute å finne eksempler på dårlig oppførsel blant flere hundre tusen asylsøkere som kommer til «det lovende land» Tyskland og kanskje ikke får hva Angela Merkel har lovet dem, men denne generaliseringen blir for drøy. Jøss, en asylsøker snek i handlekøen på supermarkedet i dag. Ja da er nok alle asylsøkerne som dem. Dette er ren sionistisk propaganda som den nye medlemsmassen til HRS tydeligvis biter på helt ukritisk. Sjekk kommentarfeltet. Endelig har de fått vite «sannheten» om asylsøkerne og hva som «egentlig» skjer i Tyskland. Synes det er pinlig av Hege Storhaug å publisere denne propagandaen hvor sionistene prøver å sverte asylsøkerne på akkurat samme måte som nazistene svertet jødene på 30-tallet.»

 6. øivind schømer

  Hei, jeg bare lurer på om du fortsatt er av samme oppfatning idag, da sett i lyset av nyttørsfeiringen i en rekke tyske byer. Deriblant Køln ?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s