Direkte fra Studentparlamentet 4. februar

Tegnforklaring om de ulike listene:
(m) – Moderat Liste (største posisjonsgruppe, 7 mandater)
(ssl) – Sosialistisk Studentlag (de facto største opposisjonsgruppe, 3 mandater)
(sos.dem.) – Sosialdemokratiske Studenter (2 mandater)
(f) – Finnmarkslista (2 mandater)
(p) – Pedagogisk Liste (2 mandater)

16.55 Dagens saksliste:

Sak 55 Budsjett for 2014/2015 – Revidering
Sak 56 Valg av delegater til landsmøtet i NSO
Sak 57 Valg av vararepresentanter til landsstyret i NSO
Sak 58 Valg av delegater til årsmøtet for DebutUKA
Sak 59 Ettergodkjenning av høringssvar
Sak 60 Resolusjon – UiT og miljøfyrtårn (fra Moderat Liste)
Sak 61 Arrangementsstøtte til Sun City
Sak 62 Forskningspolitisk plattform NSO
Sak 63 Oppstartsstøtte Moderat Liste
Sak 64 Resolusjon – fordelingsnøkkel studentboliger

17.10 Som vanlig forveksles det mellom «frafall» og «forfall» for å beskrive de som ikke er tilstede.

Sakene 57, 61 og 63 blir alle trukket (valg av landsstyrerepresentanter til NSO, støtte til Sun City oppstartsstøtte til Moderat Liste) enstemmig, og sakskartet vesentlig kortere.

Leder i Arbeidsutvalget Daniel Hermansen starter med å fortelle hvilke lister som stiller til SP-valget senere denne måneden (fristen for å stille liste gikk ut 3. februar) Hermansen forteller videre om at AU skal starte en dialog med studentdemokratiene i Harstad og Narvik med sikte på fusjon – siden det pågår en prosess med fusjon av de ulike

Nestleder Mats Beldo sier at AU nå har begynt å gå igjennom resolusjoner som tidligere er vedtatt, og se hvordan de er fulgt opp i praksis.

Utdanningspolitisk ansvarlig Ida Sandvik Knutsen melder at AU snart skal i møte for å avklare hva som bør være med i en ny UiT-app, og ber om innspill.

17.20 Marianne Haukland fra universitetsstyret er glad for at UiT skal gå igjennom en ny fusjon. «Jeg vil ikke anbefale at vi går for en ny fusjon av selve studentdemokratiet», sier hun videre. Hun forteller også at en underleverandør som UiT bruker for å produsere magasiner for universitetet, har gått konkurs siden sist møte. «Det er dessverre et lite milliontap».

Styreleder i samskipnaden, Aleksander Helberg, tar også opp fusjon. Samskipnaden i Harstad vil se på mulighetene for en sammenslåing med samskipnaden i Tromsø og Finnmark. Samskipnaden i Narvik ble slått sammen med samskipnaden i Bodø etter en periode med dårlig økonomistyring, og i Narvik vil de vente på stortingsmeldingen om struktur i høyere utdanning. KD har også gitt signaler om at en ikke kan ha to samskipnader i samme institusjon. «Det blir veldig, veldig spennende», sier han om prosessen som kommer.

Styreleder i Driv, Jonas B. Johnsen, forteller at driften av Driv er preget av at organisasjonen ikke har en daglig leder (stillingen har vært utlyst over nyttår). Januar måned har vært god, og 2014 ser bra ut regnskapsmessig. «Vi styrer mot et pluss, og det er andre gang vi går i pluss siden 2000».

Det kommer en kort orientering fra Håp i Havet.

17.25 Så til supplering av listene. Finnmarkslisten (som nå stiller til valg som Arktisk liste) og Moderat Liste supplerer seg selv igjen. SSL får en pekefinger for å komme med nye navn etter at sakspapirene ble sendt ut. Organisasjonskonsulenten forteller også at regnskapet ser ut til å være i orden, gledelig nok. Han får spørsmål om hvorfor kaffeutgiftene er økt. «Dette er litt sammensatt», sier han, selv om konklusjonen er at det brukes mer kaffe enn før både i AU og i parlamentet.

Etter bare en halvtime blir det 10 minutters pause. Allerede.

17.45 Vi er tilbake og godkjenner revidert budsjett for våren enstemmig uten debatt.

Nå til landsmøtet i NSO. Emil Ellefsen foreslår fem delegater fra Moderat Liste: ham selv, ordstyrer Kristian Eilertsen, Hanna Bakke-Jensen, Mats Beldo og Jørgen Bunk-Olsen (og Daniel Hermansen som vara). Kari Ripel Eie foreslår fire fra Sosialdemokratiske Studenter: Stine Andersen, Helge Sættem, Morten Antonsen og Ida Sandvik Knutsen. Endré Wenz fra Finnmarkslisten foreslår seg selv, Asmir Ajnadzic og Ruben Doornebal. Øyvind Dammerud foreslår seg selv, og Aurora Meland foreslår seg selv.

Marianne Haukland tar ordet og snakker om hvor viktig det er for Tromsø og Finnmark å holde sammen og ikke minst holde kontakten med andre og en overordnet strategi.

Det er 12 plasser til Tromsø og Finnmark, og nå er det 14 kandidater. Ettersom valget skjer med preferansevalg, elektronisk, kommer dette valget til å ta tid. Nå først ti minutters pause for å sette opp selve kandidatlisten.

18.20 Av de 14 blir alle valgt unntatt Ajnadzic og Dammerud. De to stiller til den ene ledige observatørplassen, og Ajnadzic blir valgt. Utover det blir Daniel Hermansen og Chris Stokvik valgt som 2. og 3. vara, Dammerud som 4. vara og Rubesh Thirumeny som 5. vara.

18.30 Etter å ha valgt delegater til årsmøtet i DebutUKA, går parlamentet over til høringssvar til endringer i opptaksreglene om psykologi profesjonsstudium og forkurs til ingeniørutdanning. Kari Eie (sos.dem.) spør om det er en villet strategi å kutte i den nordnorske kvoten ved opptak til studier. Grunnen til at kvoten blir kuttet er at antall studieplasser på de to studiene har gått opp (mens antall studenter på kvoten ligger fast), svarer Ida Sandvik Knutsen. Alexandra Tenebroso spør om karakterkrav ved opptak. Knutsen svarer at det tidligere har vært et vektet gjennomsnitt av karakterene, ikke et rent karaktersnitt. Høringssvaret blir godkjent.

18.40 Sak 60. Moderat Liste vil ha UiT som miljøfyrtårn. «Dette med miljøfyrtårn er viktig for meg også», sier Emil Ellefsen (m) og forklarer hvordan en blir godkjent som miljøfyrtårn.

Resolusjonen blir enstemmig vedtatt. Studentdemokratiet mener dermed at UiT må bli miljøfyrtårn.

Forskningspolitisk plattform i NSO. Kari Eie (landsstyrerepresentant i NSO) inviterer til innspill. «Det er lenge til neste gang vi har noe å si», sier hun, siden plattformen revideres hvert fjerde år. Emil Ellefsen (m) mener det er for mye partipolitikk i punkt 3.2, der det legges opp til flere faste stillinger i akademia (tall fra 2011 viser at over halvparten av ansatte i akademia er midlertidige). «Jeg håper NSO kan bruke litt tid på forskning om f.eks. iskanten», spiller Ina Guttulsrød (ssl) inn. Andre innspill kommer ikke.

18.45 Siste sak: Resolusjon om fordelingsnøkkel av studentboliger (bloggforfatteren har ikke resolusjonen). Emil Ellefsen forklarer at det handler om at studentboligprosjekter bør fordeles i blokk fremfor med små drypp hvert år. «Moderat Liste ønsker å gå for alternativ B», sier han. Alternativ B betyr tydeligvis at 80 % av studentboliger skal fordeles til de fire største studiestedene, og 20 % til resterende mindre prosjekter. «Hva er forskjellen på de fire studiebyene og pressområdene», spør Thomas Birkeland (sos.dem.). «Vi tar fire og fire for hvert år», svarer Ellefsen. Alternativ A inneholder tydeligvis ingen 80-20-fordelingsnøkkel, men at studiestedene roterer år for år.

I valget mellom A og B vinner B (bare Pedagogisk Liste stemte for A). I valget mellom B og ingenting stemmer SSL og Jurfak mot hele resolusjonen.

Dermed mener Studentparlamentet at fire av de største studentbyene alltid skal få 80 % av studentboligene som fordeles.

Møtet blir hevet 18.51.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Utropia

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s