Direkte fra Studentparlamentet 4. desember

Tegnforklaring om de ulike listene:
(m) – Moderat Liste (største posisjonsgruppe, 7 mandater)
(ssl) – Sosialistisk Studentlag (de facto største opposisjonsgruppe, 3 mandater)
(sos.dem.) – Sosialdemokratiske Studenter (2 mandater)
(f) – Finnmarkslista (2 mandater)
(p) – Pedagogisk Liste (2 mandater)

16.30 I kveld blir det ytterligere en debatt om semesteravgiften, og på mange måter en gjentakelse av debatter som allerede har skjedd.

For det første skal Studentparlamentet stemme over hele tre (!) klager på semesteravgiften. Driv og Hurradio har klagd på den store fordelingen (oktober), og Students for Justice in Palestine på sitt avslag på oppstartsstøtte sist. Begge klagene er anbefalt avvist av Arbeidsutvalget.

For det andre skal det vedtas når listevalget neste år skal avholdes. Arbeidsutvalget har innstilt på midten-slutten av februar (i motsetning til i år, da valget var i april). For det tredje skal det velges medlemmer til diverse styrer og utvalg. Det som henger høyest er utvilsomt to plasser i styret til Studentsamskipnaden (en fra Tromsø og en fra Finnmark). Og så noen resolusjoner og politiske forslag om studentfredspris, trådløsnett på hybler og døgnåpne bibliotek.

16.50 Sosialdemokratene har byttet plass i salen, og får nå sitte sammen med «opposisjonen» i SSL og Pedagogisk Liste.

17.05 Det har kommet en sak ekstra fra Imladris som ikke er lagt ut på nett, men som likevel skal behandles, sist i møtet.

17.10 Spørsmål til Arbeidsutvalgets leder. Reidun Heggen (ssl) spør om reglementsendringer som ble utsatt før sommeren. Arbeidet starter i januar, svarer Hermansen.

Nestleder Mats Beldo orienterer om et arbeid om å avholde en halv dags arrangement om ensomhet blant studenter.

«Du må bytte mikrofon. Du bare mumler!» kommer det fra de tre medlemmene i Alta. Møtelederen bytter mikrofon.

17.20 Driv orienterer. Marianne Haukland fra universitetsstyret spør om hvor mange borgere Driv har og om de tenker å legge ned borgerordningen. «Vi har rundt 400 borgere i Studentsamfunnet Driv». Johnsen påpeker at semesteravgiftskomiteen i sin innstilling i fjor anbefalte Driv å finne flere bein å stå på økonomisk. De har tydeligvis ingen planer om å endre systemet.

Mats Beldo orienterer om at han har vært med på Civitas Værnes-seminar, og fått støtte fra Studentparlamentets reisefond. Reidun Heggen spør om hvor mye støtten var på. 2189 kroner, blir svaret.

17.25 Møteplanen blir klubbet. Nå til datoene for listevalget. AU har innstilt på valg i slutten av februar, et tidlig tidspunkt. Som regel har listekandidatene innleveringer og mye å gjøre i mars, sier Daniel Hermansen. Ludvig Kristoffersen (p) foreslår å holde valg senere i semesteret, 17.-26. mars (med listeinnleveringsfrist 3. mars). SSL, Pedagogisk Liste og NT-fak stemmer for valg i mars. Sos.dem. er avholdende. Flertallet med Moderat Liste og Finnmarkslista i spissen stemmer for valg i februar, som blir vedtatt.

17.35 SP har fått et initiativ fra Studentsamskipnaden om å legge på 1 krone på kaffeprisen i uke 5, 6 og 7 (i februar 2015) for å støtte Studentenes fredspris (som deles ut av Isfit i Trondheim). AU har anbefalt å si ja til initiativet. Moderat Liste er uenige i at en skal øke kaffeprisen (selv om det bare er 1 krone det dreier seg om), og vil heller ha en frivillig kaffekrone. «Ikke tukl med kaffen», sier Daniel Sørdahl (m). Alexandra Tenebroso (NT) etterlyser hvilke konkrete prosjekter summen skal gå til. Moderat Liste, Finnmarkslista og 4 fakultetsrepresentanter stemmer ja til en frivillig kampanje. SSL, Sos.dem. og Pedagogisk Liste stemmer i stedet for anbefalingen om å øke kaffeprisen for alle.

17.40 Nå til valg til styret i Studentsamskipnaden. Det skal velges to medlemmer, en fra Tromsø og en fra Finnmark. Moderat Liste nominerer Johannes Utvåg (som sitter på fylkestinget for Høyre) og Hanna Bakke-Jenssen (som vara for Finnmark). Ludvig Kristoffersen (p) nominerer Jonas B. Johnsen som vara. Fra Finnmark nomineres Frid Haldorsen som representant og Stine Andrea Hasselberg (dagens representant) som vara.

Studentparlamentet velger Johannes Utvåg, Frid Haldorsen og Stine Andrea Hasselberg ved akklamasjon. Det blir kampvotering mellom Jonas B. Johnsen og Hanna Bakke-Jenssen for varavervet fra Tromsø. Bakke-Jensen vinner.

17.50 Nå en masse andre valg.
Barentsinstituttet: Mats Beldo, vara Marianne Haukland
Universitetets klagenemnd: Kristian Wangsfjord og Christoffer Diego Jakobsen, vara Mats Beldo og Ole Martin Nilsen

18.00 Ti minutters pause før resten av valgene, resolusjonene og ikke minst klagene. Vi noterer at det var kamp om å få sitte i klagenemnda, men ingen kamp om å få sitte i styret til samskipnaden.

18.15
Likestillingsutvalget: Reidun Heggen og Daniel Hermansen, vara Emil Ellefsen
Kvinnforsk-styret: Ina Guttulsrød, vara Reidun Heggen
Læringsmiljøutvalget (LMU): Emil Ellefsen og Endré Wenz, vara Camilla Therese Johnsen
Studentprestenes råd: Asgeir Langberg og Ida Sandvik Knutsen, vara Ole Martin Nilsen
Forskningsetisk utvalg: Chris Stokvik og Mats Beldo, vara Emil Ellefsen og Jens Solbakken

18.55 Møteleder lovet pause etter valgene. Det blir det tydeligvis ikke. Vi går rett på klagen fra Driv.

AU-leder Daniel Hermansen starter saken. Driv-leder Jonas B. Johnsen får redegjøre for Drivs syn, som bygger på at SP har brutt reglene om inhabilitet og at mangelen på skriftlig begrunnelse utgjør saksbehandlingsfeil. AU har tilbakevist at det har skjedd saksbehandlingsfeil, og anbefalt at klagen blir avvist.

Forutsetningene for å gi Driv økonomisk støtte har endret seg, sier Marianne Haukland, og henviser til borgerskapssystemet som er innført siden sist. SSL, Pedagogisk Liste og Alexandra Tenebroso fra NT-fak sier alle seg positive til å ta klagen til følge. «Jeg synes det var pinlig at vi ikke skrev begrunnelse», sier Reidun Heggen (ssl) som selv sitter i semesteravgiftskomiteen.

19.05 Daniel Hermansen peker på at det til syvende og sist er styret i Studentsamskipnaden som fordeler semesteravgiften, og at konsekvensene av at klagen tas til følge er at semesteravgiftsfordelingen må tas på nytt. Emil Ellefsen (m) sier derimot imot.

19.10 SSL, Sos.dem., Pedagogisk Liste og NT-fak stemmer for å ta klagen til følge. Det er ikke flertall, og klagen blir avvist.

Nå klagen fra Hurradio på samme fordeling. Hurradio begrunner sin klage, som hovedsaklig går på at støttesummen er så lav er det i grunnen ikke gir noe rom for utvikling i Hurradios øyne. Emil Ellefsen fra komiteen påpeker at stor egenkapital er nettopp grunnen til støttesummen. Mats Myrstad fra Studenttinget i Bodø tar ordet for å forklare hvordan de prioriterer Studentradioen i Bodø. Også her stemmer SSL, Sos.dem., Pedagogisk Liste og NT-fak for å ta klagen til følge. Dermed er også den klagen avvist.

19.20 Det har ikke skjedd en formell feil, sier Mats Beldo om klagen til Students for Justice in Palestine. Avgjørelsen om å avvise oppstartssøknaden var en politisk avgjørelse. Erika Mortensen redegjør for SJPs syn. Reidun Heggen (ssl) spør om SJPs syn på MIFF. MIFF burde vært akseptert, er svaret.

Pedagogisk Liste vil ta klagen til følge. «Politisk formål og ideologi bør ikke være avgjørende», sier Ludvig Kristoffersen. Denne gang stemmer SSL, Sos.dem., Pedagogisk Liste og Jurfak for å ta klagen til følge. Også når møtelederen bestemmer at voteringen må tas på nytt fordi to fra SJP står på feil sted i salen. De to som sitter på videolink i Alta stemmer for å avvise klagen (men det kan diskuteres om de skjønte hva de stemte for eller ei). Også denne klagen blir dermed avvist.

19.30 Nå til de to resolusjonene. Marianne Haukland redegjør for den første, som krever trådløst nett på studenthyblene på Nyland i Alta. Øyvind Dammerud tar opp at Studentsamskipnaden i Finnmark inngikk en kontrakt før fusjonen med SiTo der de forpliktet seg til en spesifikk internettløsning som ikke er trådløs. Resolusjonen blir enstemmig vedtatt.

19.40 Neste sak er en resolusjon fra Moderat Liste om å åpne for døgnåpne bibliotek. Reidun Heggen spør om hvilke bibliotek som er ment å skulle være døgnåpne, og kostnadene. Emil Ellefsen svarer at meningen er at bibliotekene skal være ubemannede utenfor de vanlige åpningstidene, og at det er meningen å omfatte alle bibliotekene. Med et tillegg blir resolusjonen vedtatt mot 1 stemme. Dermed stemmer Studentparlamentet for døgnåpne bibliotek på Tromsøya og Alta.

Siste sak for i dag og i år er fra Imladris og handler om et prinsippvedtak om å bekjempe piratvirksomhet på norsk vann. Saken er for ordens skyld ikke lagt ut på nett. Både Emil Ellefsen (m) og Aurora Meland i samskipnadsstyret anbefaler å avvise saken fremfor å utsette den, som AU foreslår. SSL og Daniel Sørdahl vil heller utsette saken enn avvise den med en gang (NT-fak stemmer avholdende). Dermed er prinsippvedtaket avvist.

«Dette er en sak som vil dukke opp i referatet», sier Marianne Haukland til dagsorden og vil stryke saken fra referatet. Møtelederen mener derimot innlegget ikke hadde noe med dagsorden å gjøre.

Reidun Heggen tar også ordet til dagsorden for å presentere to protokolltilførsler – den ene om at det er beklagelig å avvise søknaden til SJP, den andre om at Moderat Listes forslag under Studentenes fredspris bl.a. var «smålig».

19.50 Siste ord for i år går til Mats Myrstad fra Studenttinget i Bodø, som kort avslutter møtet før Studentparlamentet og tilhørerne synger bursdagssangen for organisasjonskonsulenten, som har bursdag i dag. (Nestleder Mats Beldo insisterer på å få det protokollført på bloggen at han startet sangen). Møtet blir hevet for i år.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Utropia

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s