Direkte fra Studentparlamentet 5. november

Tegnforklaring om de ulike listene:
(m) – Moderat Liste (største posisjonsgruppe, 7 mandater)
(ssl) – Sosialistisk Studentlag (de facto største opposisjonsgruppe, 3 mandater)
(sos.dem.) – Sosialdemokratiske Studenter (2 mandater)
(f) – Finnmarkslista (2 mandater)
(p) – Pedagogisk Liste (2 mandater)

16.30 I dagens møte i Studentparlamentet er det få saker oppe – men det er ingen grunn til å tro at de ikke vil avstedkomme en større debatt. Mer åpenhet i behandlingen av semesteravgiftssøknader, oppstartsstøtte til en pro-palestinsk studentorganisasjon, forslag om å legge ned Studentenes helsefond og en evaluering av ordningen med bøter for forsinket sensur.

Den forberedende komiteen har anbefalt å ikke gi penger til Students for Justice in Palestine (SSLs medlem anbefalte søknaden innvilget, men ble nedstemt). Jeg regner med at styrelederen i SJP, en journalist og menneskerettsaktivist fra Gaza, kommer for å snakke. Og forslaget om å legge ned helsefondet kommer fra samskipnadens styre, et forlag som Arbeidsutvalget har sluttet seg til. Samskipnaden vil heller bruke fondet (som i dag gir kostnadsdekning for helseutgifter) på «helsesenteret» Kraft 2. Mesteparten av fondet går i dag til tannlegeutgifter, og en vil derfor se på om det «muligens» skal bli et tannlegetilbud i regi av Helsefak. Ikke veldig forpliktende, altså.

I sist møte delte seg representantene talende nok i to i salen – SSL og Pedagogisk Liste helt til venstre i auditoriet, og Moderat Liste og Sos.dem. helt til høyre (sammen med et flertall av fakultetsrepresentantene). (Finnmarkslista satt for ordens skyld i Alta.) Vi får se om det gjentar seg i dag igjen. Likeså om det sirkuset som oppsto sist også gjentar seg.

16.45 Det ble visst en deling i posisjon og opposisjon igjen.

17.05 Møtet har startet. Moderat Liste foreslår å ta søknaden fra SJP sist. Blir vedtatt mot SSLs stemmer.

17.10 Til orienteringene. Daniel Hermansen (AUs leder) fyller ut sin skriftlige orientering. Det samme gjør Mats Beldo (AUs nestleder).

Kari Eie (sos.dem.) spør velferdsansvarlig Oliver Mizero om hvorfor hans orientering er så kort (bare få avsnitt på en hel måneds arbeid). Mizero forklarer at det meste han har gjort har handlet om semesteravgiftsfordelingen.

«Jeg må virkelig beklage» alle skrivefeilene, sier internasjonalt ansvarlig Øyvind Dammerud. Fag- og forskningsansvarlig Ida Sandvik Knutsen er syk.

17.15 Markus Johansen tar opp hans orientering fra universitetsstyret. HiN har fått frist til 10. desember med å avklare sitt forhold til strukturen i høyere utdanning.

«Jeg minner om at vi må åpne med ‘takk, ordstyrer'», sier Kristian Eilertsen. Som for ordens skyld er ordstyrer.

Aleksander Helberg (styreleder i samskipnaden) henviser til den skriftlige orienteringen. Ingen har spørsmål der heller. Driv har ikke møtt opp.

Organisasjonskonsulent Frode Henriksen tar ordet til orienteringen om regnskap for 2014. Revisoren har ikke hatt merknader til regnskapet, med unntak for føringen av uttak fra parlamentets investeringsfond (der revisor vil at uttaket skal føres på driftsregnskapet). Det har gitt negativ driftsbalanse, men har ikke påvirket totalsummen.

17.20 Studentparlamentet tar opp sak om åpenhet i semesteravgiftsprosessen. Kontroll- og organisasjonskomiteen legger frem innstillingen – endringsforslaget «kan vedtas» (det vil si at det er uproblematisk å vedta forslaget). Lise Fandin (p) mener det er viktig at enkelte organisasjoner i enkelte situasjoner kan unnta søknader offentlighet (for eksempel i kontraktssituasjoner), og at organisasjoner skal få bestemme åpenheten mere selv. Matias Kjerstad (ssl) opplever ikke problemstillingen som reell.

I korte trekk betyr forslaget at alle kan kreve innsyn i søknader om semesteravgift. Forslaget blir vedtatt mot stemmene til Finnmarkslista.

Nå til helsefondet. Øyvind Dammerud legger frem saken fra AU, og ber om spørsmål. Ingen (!) ber om ordet, være seg til stemmeforklaring eller til debatt.

NT-fak stemmer mot, men ellers stemmer alle for å avvikle helsefondet.

Omtrent uten debatt stemmer Studentparlamentet ja til å sende høringssvar om å endre ordningen med bøter for forsinket sensur.

17.25 Nå tid til siste sak (etter 25 minutter i møtet) – oppstartsstøtte til Students for Justice in Palestine.

«Det er ikke egnet bruk av semesteravgiftspengene å støtte politisk aktivisme som ikke er relevant for UiTs studentpolitikk», sier Emil Ellefsen (m) som taler for flertallets sak. «Komiteen har problemer med å se en nytteverdi for studentene». «Komiteen er betenkt med å gi støtte til en organisasjon med så forutinntatte meninger», er flertallets begrunnelse. SJP vil bl.a. arbeide for å bryte blokaden til Gaza, oppheve okkupasjonen av Palestina og få en slutt på Israels system med apartheid i Palestina (§ 1.2 i vedtektene).

«Vi må ha en litt mer saklig begrunnelse», sier Reidun Heggen (ssl) som har tatt ut dissens og vil gi støtte. «Vi har ikke et saklig grunnlag for å forskjellsbehandle». «Skal vi oppmuntre til aktivitet, eller kontrollere aktivitet», spør hun.

Majed Abusalama fremmer sin organisasjon fra talerstolen. «We want to make people aware», sier han.

Thomas Birkeland (sos.dem.) mener flertallsinnstillingen er veldig tynn. «Det er ikke opp til komiteen å definere hva som er aktivisme og forutinntatte meninger». Det er rart hvis en organisasjon som driver politisk arbeid ikke skal få støtte, sier han. Emil Ellefsen (m) sier dette ikke har vært et geopolitisk spørsmål, men om grensen for hva som kan finansieres og ikke av studentenes penger. «Vi har gitt veldig mye penger til forskjellige ting, og dette er en organisasjon med mål og mening», replikerer Kari Eie (sos.dem.).

Kristian Wangsfjord (m) tar opp MIFF, som i 2009 fikk avslag på søknad om semesteravgiftsmidler. «Vi må være varsomme», sier han. «SJP er en gjeng studenter som støtter en side av saken, og vi skal ikke gi penger til den ene fronten i en betent konflikt». «MIFF er en veldig annerledes organisasjon, som motarbeider folkeretten», replikerer Birkeland. Det er kunstig å kreve at alle politiske organisasjoner skal ha et bredt nedslagsfelt og ikke stå for en side av saken, sier Mathias Kjerstad. «En-saks-politiske organisasjoner vil ofte ha et bredt nedslagsfelt», sier Bendik S. Nilsen (ssl). «Organisasjonen blir så snever at den ikke gir noe velferd for studentene», sier Wangsfjord.

17.40 Det er helt tydelig at Moderat Liste sier nei, og Sos.dem. og SSL sier ja.

SSL, PL og Sos.dem. stemmer ja til søknaden, og NT-fak er avholdende. Moderat Liste, Finnmarkslista og fire fakultetsrepresentanter stemmer nei. Dermed er søknaden avvist, og møtet heves 17.44.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Utropia

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s