Direkte fra Studentparlamentet 8. oktober

Tegnforklaring om de ulike listene:
(m) – Moderat Liste (største posisjonsgruppe, 7 mandater)
(ssl) – Sosialistisk Studentlag (de facto største opposisjonsgruppe, 3 mandater)
(sds) – Sosialdemokratiske Studenter (også i posisjon, 2 mandater)
(f) – Finnmarkslista (2 mandater)
(p) – Pedagogisk Liste (2 mandater)

16.50 På dagens sakskart finnes bl.a. fire resolusjoner om alt fra flere lesesalsplasser til arrangering av studentboligmøte, tre organisasjoner som søker om oppstartsstøtte (bl.a. UiTV og et studentgalleri), noen valg og strategiplan for studentsamskipnaden 2014-2020. Utover det skal parlamentet gjennom den jevnlige orienteringstimen med orienteringer og spørsmål fra tillitsvalgte i styrer og råd.

Det kommer garantert også noen kommentarer om dagens statsbudsjett.

17.15 Ingen fra Finnmarkslista har møtt opp, Sosialdemokratene og Moderat Liste er én mann kort, og tre fakultetsrepresentanter har forfall. Også Arbeidsutvalget leder, Daniel Hermansen, er fraværende.

17.20 Nestleder Mats Beldo tar opp statsbudsjettet muntlig. Arbeidsutvalget har sendt ut pressemelding og tatt sterk avstand fra innføring av skolepenger for internasjonale studenter. Internasjonalt ansvarlig Øyvind Dammerud kompletterer muntlig ved å fortelle at han «er i hundre».

17.30 Aleksander Helberg, styreleder i Studentsamskipnaden tar også muntlig opp statsbudsjettet. «Vi trenger hjelp fra dere», sier han om å krige om de nye studentboligene som ligger inne.

«Beklagelig at det går sent», sier han videre om studentboligene langs Dramsvegen. «Vi venter på endelig behandling av reguleringsplanen».

17.40 Magnus Andersson i Studentsamfunnet Driv orienterer med en skolering om organisasjonsforholdene i Studentsamfunnet Driv. «STD-1000», som presentasjonen hans heter.

Studentsamfunnet Driv har hatt årsmøte, og valgt Jonas B. Johnsen (ellers medlem av Studentparlamentet for Pedagogisk Liste) til ny president. Andersson forteller at Studentsamfunnet Driv har nøstet i gamle økonomiske forhold, har funnet en gammel kredittgjeld fra tidligere, og enkelte gamle økonomiske dokumenter har ikke gått å finne. Det gamle Studentsamfunnet hadde ikke levert godt nok regnskap til å få støtte fra UiT, som eksempel. Dette ble ikke fortalt det nye styret, sier han.

17.50 Det kom inn en møll i rommet. Antall tilhørere økte dermed med hele 14 %.

17.55 Driv får kritikk for høye priser for å leie ut til studentorganisasjoner, bl.a. MedHum som angivelig skulle betale 50.000 kroner i leie. Magnus Andersson forklarer at systemet med leiepriser er blitt endret siden den kontakten startet.

18.00 Kari Eie orienterer fra NSOs landsstyremøte. Største seier var gjennomslag for stipend for studenter i praksis, største tap var en sentral vertsbymelding.

«Jeg tror det har vært en misforståelse her i Studentparlamentet», sier Eie om NSOs pressområder, der SP tidligere har vedtatt å revurdere sitt NSO-medlemskap hvis ikke Tromsø blir pressområde. NSO har allerede Tromsø som pressområde fordi en følger Kunnskapsdepartementets definisjon, sier hun.

18.15 Vi starter på den ordinære saksbehandlingen. Studentorganisasjonen Mjolnir Space Technology har søkt om 13.000 kroner i oppstartsstøtte.

Først starter vi med en habilitetsvurdering. Økonomiansvarlig i studentforeningen, som også sitter i parlamentet og i semesteravgiftskomiteen, blir enstemmig ansett inhabil.

Bevilgningen på 13.000 kroner blir enstemmig vedtatt.

18.20 Over til UiTV. UiTV har søkt om 40.000 kroner til bl.a. videoutstyr, men komiteen har bare innstilt på 10.000 kroner fordi søknaden kan realiseres «innenfor en langt lavere budsjettramme».

UiTV får flere spørsmål om 10.000 ikke er nok til å drive organisasjonen. Uklart, er svaret fra UiTV. Flere påpeker at UiTV kan låne utstyr i stedet for å kjøpe selv, bl.a. velferdsansvarlig Oliver Mizero. UiTV kan ikke låne fra REKO, og RESULT filmer bare faglige prosjekter og ikke annen studentaktivitet. UiTV vil samarbeide med Utropia og Hurradio, forteller Håvar Uhre Halvorsen i UiTV, og organisasjonen har også tilgang til streaming og nettpublisering nå.

18.35 UiTV får 20.000 kroner i oppstartsstøtte. Moderat Liste, BFE og Helsefak stemte mot (og for innstilingen på 10.000 kr), mens SSL, SDS og Pedagogisk Liste stemte for.

18.40 Kunstfaks representant blir kjent inhabil (mot fem stemmer) fordi hun sitter i styret til neste søker, Galleri Snerk. Semesteravgiftskomiteen har en delt innstilling her (flertallet har innstilt 10.000 kroner, mindretallet 30.000).

Det er igjen 40.000 kroner på budsjettet for oppstartsstøtte i 2014, meldes det om, før søknaden til Snerk behandles.

19.10 Etter flere alternative voteringer blir det til slutt vedtatt å gi 20.000 kroner i oppstartsstøtte til Galleri Snerk. SSL, ISU og Finnmarkslista ville heller gi 30.000 kroner.

19.15 To ettergodkjenninger av oppnevninger. De blir godkjent (begge mot to stemmer), men AU får kritikk fra salen for å bare utnevne seg selv til de aktuelle vervene.

19.25 Etter en pause skal det velges to nye medlemmer av valgkomiteen. Det kommer ingen forslag, så AU får mulighet til å velge ut nye medlemmer av valgkomiteen selv.

19.30 Sak 26 om åpenhet i semesteravgiftssøknader utsettes, slik at kontroll- og organisasjonskomiteen kan behandle saken.

Sak 27, resolusjon om flere lesesalsplasser, trekkes også av forslagsstiller (Moderat Liste). Vi går videre på strategiplan for Studentsamskipnaden 2015-2020.

Forslaget til visjon for samskipnaden er «For studenten». Styreleder Aleksander Helberg liker det veldig godt, sier han.

Reidun Heggen fra SSL får ikke tak i hovedområdene. «Dette skal være på veldig overordnet plan (sic)», svarer Helberg.

19.35 Diskusjonen handler nå om studentboliger og dekningsgrad. Er det ingen som kommer med konkrete innspill svarer vi «Vi mener at planen er god nok som den er» i vårt høringssvar, sier organisasjonskonsulenten. Alle kan sende innspill, oppfordrer Helberg, også utenfor salen. «Dette burde egentlig vært klart til i dag», sier Christoffer Sommerstad om at AU ikke selv har formulert et høringsinnspill. «Vi fikk saken litt vel sent», svarer int. ansvarlig Øyvind Dammerud.

19.40 Arbeidsutvalget får fullmakt til å skrive høringssvar selv.

19.45 SSL har en resolusjon om et boligmøte, som det som ble avholdt i mars 2014 på Driv. «Dette er egentlig bare en omkamp», sier nestleder Mats Beldo (lignende forslag ble nedstemt i forrige møte under behandlingen av arbeidsprogrammet), som peker på at AU allerede planlegger et nytt boligmøte. «Det er egentlig helt meningsløst å drive micromanagement», fortsetter han.

Resolusjonen fra SSL får fem stemmer (tre fra SSL samt ISU og NT-fak) og blir avvist. Boligmøtet blir antakeligvis likevel avholdt.

Siste sak på dagsorden, sak 30, er en resolusjon om helsefondet fra SSL. SSL vil trekke saken fordi det kommer en bredere debatt om helsefondet senere på høsten. Det blir godkjent av parlamentet.

19.48 Møtet blir hevet. Det ryktes om at en studentorganisasjon ved navn «Free Palestine» har søkt om oppstartsstøtte. Det er med andre ord bare å benke seg for den store Midtøsten-debatten på det neste ordinære møtet den 5. november. 29. oktober er det stor semesteravgiftsfordeling, et veldig viktig møte i Studentparlamentet.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Utropia

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s