Telekompakken – nye EU-regler om mobil, Internett og bredbånd

På torsdag voterer EU-parlamentet over en rapport om det indre markedet for elektronisk kommunikasjon, med Pilar del Castillo Vera (EPP/ES) som rapportør. Det er tale om et utkast til EU-forordning, som blir umiddelbart bindende for medlemslandene i det øyeblikk forordningen endelig vedtas (og den er EØS-relevant, som betyr at teksten får direkte betydning for Norge).

Rapporten og forslaget til forordning har vært debattert i flere kretser (derimot ikke norske medier, dessverre), både på grunn av forslag om roamingavgifter og nettnøytralitet. I fortalen (6) til det som industrikomiteen (ITRE) foreslår som forordningstekst fremgår de tre hovedområdene som forordningen skal styrke: Harmonisert og enklere prosess for å bli autorisert som tilbyder av elektronisk kommunikasjon (telefoni-, Internett-leverandører o.l.), gjennomgang av vilkårene for lisenser til å bedrive trådløse bredbåndstjenester, og en samordning av brukernes og forbrukernes rettigheter.

I grunn 59 foreslo kommisjonen at sluttbrukere skulle ha mulighet til å si opp en avtale med tilbyder kostnadsfritt etter seks måneder, men dette ble strøket i komiteens innstilling. Likeså et forslag om å gi brukere mulighet til å få videresendt e-post ved skifte av e-postadresse (grunn 65) og sterkere rettigheter og ansvarsfordeling ved portering (f.eks. av telefonnummer eller Internettilgang), som komiteen heller vil at Berec skal utarbeide retningslinjer om. Berec er et råd med alle nasjonale ekomtilsyn og -myndigheter, der Norge bare har observatørstatus.

I innstillingen foreslås det at ingen skal kunne ta ut roamingavgifter etter 15. desember 2015. Da skal egne utenlandstakster formelt og faktisk være avskaffet (ny artikkel 6a i forordn. 531/2012). Komiteen har likevel et unntak – gjennom en «klausul om rimelig bruk» (art. 6b) med tilhørende kriterier «for å forhindre feilaktig eller uegentlig bruk av roamingtjenester i sluttbrukerleddet». Berec skal spille en sentral rolle i tilsyn og definering av disse kriteriene.

Den famøse reguleringen av nettnøytralitet fremgår av artikkel 23. I punkt 1 programfestes det at alle brukere skal ha frihet til å bruke og tilby tjenester av eget valg uten diskriminering – et forsøk på å lovfeste nettnøytralitet. I punkt 2 gjøres det derimot unntak for «spesialiserte tjenester» – som tilbydere og innholdsleverandører kan tilby sluttbrukere om nettkapasiteten strekker til og internettilgangens tilgjengelighet og kvalitet ikke vesentlig svekkes. Dette åpner for at tilbyderne ved å definere visse tjenester med høyere kvalitet enn ellers på nettet som spesialiserte tjenester, kan omgå nettnøytraliteten og la andre brukere «i stikken». Også trafikkstyringstiltak i punkt 5 er unntak fra nettnøytraliteten, men disse må være forholdsmessige (og komiteen vil at det bare skal kunne brukes ved overbelastning av nettet, når integriteten og sikkerheten på nettet er truet og for fullbyrdingen av en domstolsavgjørelse – kommisjonen ville også tillate for bl.a. å forhindre alvorlig kriminalitet). I artikkel 24a vil komiteen at kommisjonen og Berec sammen skal evaluere regelverket rundt de spesialiserte tjenestene tre år etter at forordningen trer i kraft.

Komiteen vil dessuten at den «gamle» ekompakken fra 2002 endres slik at forbrukernes rettigheter overfor tilbydere styrkes – ved en makstid for avtaler (2 år) og rett til kostnadsfri oppsigelse hvis avtalen endres utelukkende til skade for forbrukeren som minstekrav (Norge kan m.a.o. fastsette sterkere rettigheter), og at forbrukere skal ha tilgang til tjenester som sammenligner ulike tilbydere av mobiltelefoni, Internett o.l. I artikkel 36.1.1j foreslås at det utarbeides et frivillig sertifiseringssystem for interaktive sammenlignings-nettportaler basert på objektive, åpne og forholdsmessige krav. Kravene til informasjon for forbrukere av Internett-tjenester skal bli mer detaljerte, og Berec skal utarbeide retningslinjer for hvordan man skal måle hastighet, kvalitet og sertifisering av Internettjenester. Forbrukerne skal også tilbys mulighet til å kontrollere og ha innsyn i sin faktiske bruk av elektronisk kommunikasjon. Komiteen vil dessuten styrke det felles europeiske alarmtelefonnummeret (som tilfeldigvis er 112).

Som alltid er EUs rettsakter detaljerte, ned til konkrete antall cent som kan legges på ringeprisen når en EU-borger befinner seg i et annet EU-land. Som med personvernforordningen, som nå ligger på forhandlingsbordet med kommisjonen, rådet og parlamentet (trialogen), er det lagt opp til at et råd med nasjonale tilsynsmyndigheter får stor delegert makt (der EDPA, her Berec). Problemet er at Norge hverken er medlem av EDPA eller Berec – på grunn av EØS-avtalen, og dermed ikke med i fora der særdeles viktige avgjørelser blir tatt (som får direkte betydning for nettnøytraliteten, utenlandstakstene og mere til). Ketil Solvik-Olsen forsøkte i fjor høst å overtale EU til å la EØS-landene få være med, men ennå er ikke tillatelsen gitt.

Det er en del positive ting i forslaget, men flere med forbehold. Rapporten fra Pilar de Castillo har fått kritikk for å være for kommisjonsvennlig – og for lite imøtekommende for forbrukernes ve og vel. At industrikomiteen har kommet med hele 233 endringsforslag, det store flertall i riktig retning, taler sitt tydelige språk. Både De Liberale (med danske Venstres Jens Rohde), Sosialdemokratene, de Grønne (med svenske piraten Amelia Andersdotter) og sosialistene har mer ambisiøse endringsforslag, bl.a. på å begrense unntakene for nettnøytralitet og utenlandstakster. Etter parlamentets endelige vedtak på torsdag (3. april) skal rådet ta standpunkt til vedtaket i sin 1. gangs behandling, før forordningen enten kommer tilbake til parlamentet eller blir endelig vedtatt. Og slik går den ordinære lovgivningsprosesskarusellen videre.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s