PST ser til Terrorism Act – dårlige forslag

I et nytt brev fra PST til Justisdepartementet kommer PST med forslag til hvordan Staten kan bekjempe «soloterrorister» som ABB. Av alle land i Europa som PST har kunnet la seg påvirke av for å komme med forslag til lovendringer, har de valgt Storbritannia og Terrorism Act 2000. Lovens § 44 ble funnet å stride mot EMK (menneskerettskonvensjonen) fordi den ga for stor makt til politiet til å kontrollere og ransake enkeltpersoner (i saken Gillan og Quinton mot Storbritannia). At PST ser til en av de mest kritiserte, og i særklasse mest omfattende terrorlovgivninger du finner i Europa, er ikke noe betryggende.

NRK plukket opp punkt 1.4.4 i PSTs brev, der PST foreslår en lignende bestemmelse som den i Terrorism Act § 57, som rammer innehav av «gjenstander for terrorformål». Men

Bestemmelsen går altså langt videre enn de tilfellene hvor man blir tatt med våpen og sprengstoff. Gjenstander som her kan være aktuelle er avbitertenger, gummihansker, elektroniske timere, overaller, finlandshetter, gassylindere, biler eller kommunikasjonsutstyr.

Det må bevises ut over enhver rimelig tvil at omstendighetene gir ‘reasonable’ (skjellig) grunn til mistanke om et terrorformål. Påtalemyndigheten behøver ikke bevise det nøyaktige formålet.

Nehei, så fullt legitime gjenstander kan det altså være straffbart å inneha, og påtalemyndigheten behøver ikke bevise nøyaktig hva slags formål de skal brukes til. De trenger bare å gjøre det sannsynlig at det er et terrorformål det er tale om. Dette kan da ikke være forenlig med uskyldspresumsjonen, altså prinsippet at enhver skal anses uskyldig inntil det motsatte er bevist? Dette sier PST følgende om:

Britene er helt klare på at bestemmelsen ikke strider mot uskyldspresumsjonen i EMK art. 6 nr. 2.

Å, strålende. PST har ikke tenkt å vurdere selv om bestemmelsen er i strid med dette, men stoler blindt på britene. «Helt klare» er kanskje i beste fall en underdrivelse. Synd at ikke den bestemmelsen er brukt tidligere, så EMD faktisk hadde fått lov å uttale seg om dette stemmer eller ikke.

Bistandsadvokat Carl Bore har en uttalelse referert i NRKs artikkel:

Han (Bore) mener videre at Jon Wessel-Aas i juristkommisjonen bedriver skremselspropaganda når han lufter sin kritikk.

– Domstolene vil ikke dømme personer for terror uten at det er klare bevis for nettopp det, mener Bore.

All honnør til Wessel-Aas, sier nå jeg! For det Bore sier om «klare bevis» står jo i sterk motsetning til det PST selv sier – nemlig at det er tilstrekkelig å bevise «skjellig grunn til mistanke«. Dette er det skyldnivået som er tilstrekkelig til å etterforske, og om mulig varetektsfengsle. Men ikke dømme borgere i rettsstaten Norge.

Jeg er en av de unge og (om du vil) fremadstormende nordmenn som skal forme landet i fremtiden. Og hvis fremtidens Norge er et land der man kan dømmes på ren mistanke og overvåkes av myndighetene fordi du som menneske kan gjøre noe kriminelt, er ikke det et land jeg vil være med å bygge. Så det så!

Så har NRK lagd en annen jussrelatert artikkel – nemlig en om homofile asylsøkeres behandling i rettssystemet. Hvorfor jussrelatert? Fordi de siterer LB-2010-147688, en dom fra Borgarting lagmannsrett i juli 2010. Nå setter NRK alt av fokus på homofili-biten av dommen (forståelig nok), men det er mer enn bare det som har ført til at «Azad», som NRK kaller ham (A i dommen) er blitt utvist fra Norge, selv om homofili-delen er hoveddelen av saken. Lagmannsretten slår fast at

Derimot må det ut fra vitnet Nilsons (en sakkyndig) redegjørelse anses på det rene at homofile hvis legning er kjent i Irak, utsettes for en reell og nærliggende fare for slik forfølgelse.

Det finner lagmannsretten ikke sannsynliggjort, mest på grunn av at «Azad»

  • har gitt motstridende opplysninger om avgjørende forhold
  • har operert med tre forskjellige identiteter i tre forskjellige land (Norge, Tyskland og Nederland)
  • har fortalt forskjellige historier om beskyttelsesbehovet, alle justeringer etter at usannheter er påtalt
  • han fortalte om homofilien tre år etter at han først søkte asyl i Norge

Men det betyr ikke at den uttalelse NRK siterer, ikke er kritikkverdig.

Med sitt kjennskap til hjemlandets sosiokulturelle normer må han forutsettes å ville innrette sin livsførsel slik at han unngår forfølgelse for sin seksuelle legnings skyld.

At det er legitimt av en lagmannsrett å foreslå for en homofil å gå inn i skapet, for slik å unngå forfølgelse, synes jeg ikke.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s