FrP sitt statsbudsjett!

Det er alltid interessant å følge med på hva opposisjonen foretar seg i Stortinget, siden de ikke trenger å stå til ansvar overfor andre enn velgerne sine. Nå hører det med til saken at jeg selv betrakter meg som en del av denne opposisjonen, men ikke innenfor Frp sitt «kjernevelgerområde».

Det å lese budsjett er ikke alltid like enkelt, men det 94 sider lange forslaget fra FrP under ledelse av Ulf Leirstein (Østfold) er ikke altfor komplisert. Man vil spare 22,6 milliarder kroner på offentlige utgifter, og gi tilbake 17,9 milliarder i skattelettelser. Resultatet av budsjettet er 4 milliarder mer i overskudd inn i oljefondet.

Enkeltsaker (veldig detaljert)

Ser en på de forskjellige postene, er det to steder Frp henter de store innsparingene. Både innenfor arbeid og sosial og utenriks sparer man 17 millioner, ifølge forslaget. Hvor kutter man så? Jo, svaret er i de svakestes støtteordninger.

Arbeid og sosial

Dagpenger – 1,1 milliarder mindre enn regjeringen
Sykepenger – 2,6 milliarder mindre enn regjeringen
Uførhetspensjon – hele 4,7 milliarder mindre enn regjeringen

NAV får riktignok 153 millioner mer, arbeidsmarkedstiltak får 200 millioner mer enn regjeringen. Frp snakker også varmt om pensjonistene, og gir dem 1,1 milliarder mer enn regjeringen. Frp har også egne regneeksempel i budsjettet over hvor mye en «vanlig» person forventes spare i skattelette. Eksempelpersonene tjener riktignok 200.000 kroner, men de skaffer seg med et Frp-budsjett vel 4 000 kroner mer i lommeboken. Hvor mye en sosialklient får i måneden i Frp-verden, derimot, det nevner de ikke. Og at det blir kutt i dette finner en ut først hvis en ser på den fullstendige rapporten helt bakerst i pdf-filen. Eller, som de selv sier, «Fremskrittspartiet ønsker ikke å kutte i sosiale ytelser til folk som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet, men heller skape insentiver for å få flere folk ut i arbeid.»

Utenriks

Fremfor alt er det tre store områder der Frp kutter stort:

Klima og skogsatsningen (regnskogshjelp) – 1 milliard mindre enn regjeringen
Flyktningtiltak i Norge (ODA) – 1,2 milliarder mindre enn regjeringen
FN-tilskudd – 1,4 milliarder mindre enn regjeringen
Bistand til Afrika – 1,6 milliarder mindre enn regjeringen

Dessuten kutter man nesten 1 milliard av overføringene til Verdensbanken og regionale fond. Av økningene deres kan nevnes 97 millioner ekstra i nødhjelp og humanitær bistand, 10 millioner i «handelsfasilitering i u-land», 4 millioner i forskningssamarbeid. Også 13 millioner i nordområdetiltak. Men gjennomgående er det våre utenlandsbidrag som Frp ser som fullstendig overflødige. Også her er dette ting som Frp ikke skriver høyt om.

Også innenfor statsforvaltning, landbruk og innvandring, regional utvikling og boliger kutter Frp. Størsteparten av innsparingen i statsforvaltningen kommer av salg av statlige bygg (som oppgår til 4 milliarder kroner). I landbruket er det beskjedne kutt med unntak for ett: gjennomføringen av jordbruksavtalen. Her planlegger Frp å spare 7,5 milliarder, og selv om de beregner med 1,5 milliarder i «omstillingstilskudd» blir det likevel et pent overskudd. Innenfor innvandring, regional utvikling og boliger er kuttene mer spredte. UDI får 2,2 milliarder mindre enn regjeringen foreslår, blant annet et kutt på 1,3 milliarder innenfor utgifter til statlige asylmottak. Videre kutter man 1,5 milliarder i tilskudd til fylkeskommuner og regional utvikling, og 1,2 milliarder i integreringstilskudd. De kutter også 400 millioner i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Innvandrerne må altså gjerne integrere seg, men samfunnet må værsågod ikke hjelpe dem på veien. Noe annet som spares inn på er Skatteetaten, 640 millioner i utgiftskutt til den myndigheten.

Den posten som får mest tilskudd av Frp er transport og kommunikasjon, noe som gjenspeiler seg i Frps stadige representantforslag om bedre veier, bedre jernbane etc. Fremfor alt vil man bevilge 2,5 milliarder til bedre riksveier, noe som må karakteriseres som et veiløft. (eller skal vi kalle det veiløfte?) Samtidig økes bevilgningene til kollektivtransport med vel 980 millioner. Men jernbanen står på stedet hvil. Rammetilskudd til kommuner blir også styrket med 3,8 milliarder ekstra. Halvparten til sykehjemsdekning, halvparten til innbyggertilskudd. Også forsvaret og domstolene kommer godt ut av Frps budsjett, med økte bevilgninger sammenlignet med regjeringen Stoltenbergs budsjett.

Avgifter

De fleste vet nå at Frps avgiftspolitikk består i heftige lettelser over hele linja. Foruten kutt i momsen (1 milliard), bensin-, diesel- og bilavgifter (2 milliarder) og avskaffing av arveavgiften på 340 millioner, så legger man opp til 11,5 milliarder i skattelettelser for fellesskatt. Også ytterligere 1 milliard i toppskatten.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s